Österrike i Jämtland?

Det har knappast undgått någon politiskt intresserad att Centerpartiet håller partistämma i Åre. Eller att de till partiledare väljer Annie Lööf, som uttalat att Och världen skälvde är en oerhört viktig inspirationskälla (även om den är mystiskt borta från hennes hemsida). Men centerpartiet har också Hanna Wagenius, ordförande för ungdomsförbundet, som precis som Annie är en stark, ung kvinna med rejält sunda åsikter. Och uppenbarligen en rejäl nypa sunda kunskaper i ekonomi. Så här sa Hanna i sitt tal på stämman:

De stimulanser som skulle smörja motorerna under finansstormen visade sig göra lite annat än att tynga staternas skuldbörda ännu mer. De berömda hjulen som skulle börja snurra brydde sig inte om dekreten ovanifrån. Mer lånade pengar i omlopp har åter igen visat sig vara fel medicin när världsekonomin går neråt.

Orsaken är väldigt enkel. Det är inte bristande efterfrågan som är felet, även om det är intrycket man lätt får efter att ha lyssnat på högt uppsatta politiker världen över. Snarare är det oförmågan att betala det man efterfrågat som lamslagit världen – från överbelånade individer till överbelånade stater. Den som lever över sina tillgångar idag måste oundvikligen leva under sina tillgångar imorgon – men i hela västvärlden tycks man ha skjutit på detta imorgon till dess skulderna nu börjat oroa marknaden på allvar. Hur ska de kunna betalas tillbaka?

Vägen ut ur krisen är inte att på konstgjord väg stimulera efterfrågan – vad vi behöver är produktion. Världen behöver skapa de värden som vi lånat upp och konsumerat.

Här inträder också en politikers största dilemma. Det är lätt för statsmakten att skapa efterfrågan  -att sänka räntorna lite till, att ge lite mer i stimulansbidrag, att subventionera inköp lite ytterligare. Men det är inte myndigheter som skapar tillväxt. Det är människor.

Nu ska man inte dra alltför stora växlar på detta och hävda att ett sådant uttalande bevisar att Hanna är österrikare. Jag känner henne inte och kan inte uttala mig på den punkten, men det är väl ändå ganska uppenbart att hon i alla fall inte är Keynesian? Man får vara nöjd med det lilla i svensk politik, men det här verkar långt större och bättre än vanligt.

2 reaktioner på ”Österrike i Jämtland?”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *