Åh nej, interaktiva böcker…

Amazon, som revolutionerade bokbranschen totalt med sin elektroniska bokplatta Kindle, lägger till ny funktionalitet. Kindle har tidigare sålts med en ”whispernet”-funktion, vilket betyder att man kunnat ladda ned böcker gratis via mobiltelenätet – och uppkopplingen har ingått i priset. (Naturligtvis har man även kunnat koppla upp via trådlösa nätverk, och billighetsversionen har ”bara” stöd för trådlöst nätverk.)

Nu lägger alltså Amazon till funktionen ”@author”, vilken innebär att man på sin Kindle kan markera text i valfri bok och sedan ställa en fråga direkt till författaren om just denna del av boken (via Twitter). Det kanske låter som en rätt fånig grej, men det är ett första, ”smygande” steg mot ytterligare en revolution av branschen. Varför? Helt enkelt för att det skjuter hela IP-monopolet i sank.

Ett generellt twitterkonto är inte speciellt revolutionerande – och inte heller att man kan ställa frågor om en boks innehåll. Men med denna funktionalitet tvingar Amazon igenom en direktkoppling mellan läsaren och författaren – potentiellt för samtliga böcker som finns tillgängliga för Kindle. Märk väl att Kindle är Amazons utan tvekan mest sålda produkt! Vad betyder detta för förlagen?

Det betyder att författare får direkt feedback från läsekretsen, har möjlighet att förklara, förändra och förbättre. Detta kan i sin tur leda till att böcker, kanske framför allt non-fiction, kommer att ges ut i många fler uppdaterade versioner och i snabbare takt. Det betyder i sin tur att upplagorna blir mindre och kanske mer skräddarsydda för en viss publik. Och förlagens roll förändras därmed i grunden: de kan inte längre hävda ett monopol endast gentemot läsaren, utan måste också bekämpa författarens krav på nya och bättre versioner av dennes verk. Och med mindre volymer minskar lönsamheten, vilket ytterligare sätter press på förlagen att finna nya vägar att tjäna pengar, sprida produkterna och hitta nya inkomstmöjligheter.

Med den numera ganska väletablerade print-on-demand-branschen blir det ganska uppenbart att mellanledet – förlagen – inte tillför särdeles mycket värde. Utöver att hävda sitt statliga monopol på författarens (!) intellektuella arbete, är det enda värde som tillförs det redan etablerade distributionsnätet. För vissa böcker är detta nät och den kunskap det innebär en rejäl fördel, men för andra är det bara en stor kostnad. Och det går inte att komma ifrån att för en stor del av författarna (en majoritet?) har förlagen spelat ut sin roll. Det enda de gör är att stå ivägen: de är en mur av byråkrati, lagar och regler som förhindrar den viktiga kontakten mellan författaren och läsaren.

Ett twitterkonto är förstås bara en liten detalj, som varken är avancerat eller tekniskt otroligt. Men i sammanhanget är det ett litet steg för ett företag, men ett jättekliv för branschen. Detta kan mycket väl komma att bli en rejäl spik i IP-kistan. Låt oss i alla fall hoppas att så är fallet.

2 reaktioner på ”Åh nej, interaktiva böcker…”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *