Handlar ekonomi om att välja eller agera?

Att Mises magnum opus på engelska gavs titeln Human Action är inte en slump. Den österrikiska skolan, och framför allt den misesianska grenen, fokuserar på individens agerande – action – snarare än ser till dennes val – choice. Förvisso finns österrikare, som t ex F.A. Hayek, som talar om ”the pure logic of choice” (och bl a Richard Fuerle har skrivit en bok med denna titel), men detta är något som inte är alltför vanligt. Inom den breda mittfåran, den neoklassiska nationalekonomin, är dock valet i sig det viktiga. Detta val av analysenhet får enorma konsekvenser för synen på ekonomisk teori och vad den kan hjälpa oss att förstå (eller förklara).

Och det är härigenom agerandet är det viktiga, eftersom vi agerar i verkligheten (vårt medel) för att uppnå mål som vi själva identifierat och subjektivt värderar. Vi kan inte agera på 2 013,49673 gram mjöl lika lite som vi kan köpa ”knappt” eller ”drygt” sex ägg. Om mjöl säljs i tvåkilospåsar är det detta vi tar med i våra ”nyttokalkyler” när vi agerar, inte någon slags abstrakt och matematiskt precis optimering. Precis som vi köper ett visst antal ägg efter vad vi tänkt att använda dem till.

Läs hela artikeln, av Per Bylund.

4 reaktioner på ”Handlar ekonomi om att välja eller agera?”

 1. Fullständigt irrelevant fråga, men den har retat mig i flera år:

  Borde det inte heta ”opus magnus”? Jag vet att alla, framför allt amerikaner, använder magnum opus, men när jag gick latin fick jag lära mig att adjektiv böjs i kongruens med substantivet och att adjektivet i regel kommer efter substantivet.

  Exempel:

  Circus Maximus
  Forum Romanum
  Tabula rasa

  -us är maskulinum
  -um är neutrum
  -a är femininum

  Av det här följer att den korrekta frasen är Opus Magnus.

  Som sagt helt irrelevant för artikeln i sig, men jag har länge velat dryfta frågan och nu fick jag ett fint tillfälle 🙂

 2. Väl skrivet om en av de centrala frågor där den Österrikiska ekonomin skär sig mot den neoklassiska, och i min mening är relevant medan den neoklassiska teorin skapar falsk, orealistisk och vilseledande precision genom en misslyckad matematisering.

 3. Kaj, jag håller med dig och jänkarna är inte direkt bra på att hålla sig till sådana regler. De barbariserar gärna såväl språk som traditioner. Men jag väler att följa med strömmen i det här fallet.

  Är du säker på att det skulle vara ”opus magnus”? Se t ex wikipedia:

  Magnum opus (plural: magna opera, also opus magnum / opera magna), from the Latin meaning ”great work”

 4. Säker är jag inte. Jag tror att det kanske kan finnas ord i neutrum som slutar på -us, kanske opus är ett sådant. I så fall så är magnum opus eller opus magnum korrekt, det fanns märkunderliga undantag som böjdes helt konstigt.

  Om opus är maskulint skulle plural bli opi magni. Men det var drygt 10 år sedan jag gick latin 🙂

  Om WP kan jag säga att jag avskyr skräpet och litar inte på en enda stavelse som står där. Den som vill veta hur det verkligen fungerar gör klokt i att läsa Discussion Page på Austrian School, engelska wikipedia, typ styckena 8-10.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *