Vapen är folkets skydd mot staten

Behöver amerikanska privatpersoner äga vapen? Detta är en fråga som är totalt missförstådd av det avväpnade svenska folket.

Det finns uppskattningsvis 300 miljoner skjutvapen i USA. Lite mindre än ett per invånare (1). På onsdagen gick Obama ut med sina förslag till strängare vapenlagar i USA. I en presskonferens från vita huset krävde han att kongressen skulle föra igenom både förbud på vissa vapen, magasin och ammunition. Samtidigt proklamerade han 23 nya förordningar (exekutiva orders) som ska träda i kraft med omedelbar verkan. Frågan är vad som komma skall av allt detta. Om Obama har tur så återspeglar APs opinionsmätning verkligheten, det är i alla fall så svensk media tolkar den. Om inte kommer Obama ha svårt att få igenom sina lagar i kongressen, för att inte tala om hur svårt han kommer ha att rättfärdiga de 23 förordningar som endast kan liknas vid kungliga dekret (2)(3)(4). Presidentförordningar är en möjlighet för presidenten att enväldigt införa nya lagar utan att behöva passera den normala vägen som går genom den lagstiftande församlingen; det instiftades till att användas i nöd och tider av stor fara då långsamma beslutsprocesser kunde utsätta folket för fara.

Efter skolmassakern i Newtown, Connecticut, då en gärningsman öppnade eld inne i en skola, har många grupper marscherat ut i media och mer eller mindre krävt att man konfiskerar vapen i USA. Sveriges medier var också snabba med att kritisera amerikanarnas vapenägande. Att se hur utbildade journalister slängde sig med statistik som knappast var objektiv var en besvikelse (men inte förvånande). Istället för att översätta engelska artiklar kunde svenska journalister ägnat sig åt ärlig journalistik. Till exempel kunde det ha varit intressant att se en brottsjämförelse mellan Sverige och USA. Något i stil med följande analys kanske. År 2011 begicks 67.6 % av alla mord i USA med skjutvapen, mot Sveriges 16.2 %. En jämförelse som till synes motiverar strängare vapenlagar. Dock kanske detta inte är hela sanningen. I USA har våldsbrott minskat med nästan hälften det senaste 20-25 åren. Värt att notera är då också att vid samma tidsperiod utökades de så kallade”right to carry laws” (rätt att bära vapen på allmän plats). Vidare så inkluderade statistiken även så kallade”berättigade” mord med skjutvapen. Låt oss då titta på Sverige. Här har knivbrott, kvinnomisshandel,rån, misshandel och våld ökat. En annan sak värt att notera är att man, statistiskt sett, löper större risk att bli våldtagen i Sverige än i USA. Kanske är det inte hur många människor som dör på grund av skjutvapen som är det mest relevanta måttet när man talar om brott? (5)(6)(7)(8)

I Sverige är vapenlagarna sa pass stränga att man inte ens kan äga ett förstört samlarobjekt utan licens (1 kap. 4 § b vapenlagen). Som svensk ser man bara vapen på film, vid jakt, i polisens händer eller när ett brott begås. Den svenska staten har passiviserat svenskarna så pass mycket att de inte ens har vett att skydda sig själva (och ännu mindre sina medmänniskor) i en brottssituation. Detta visades tydligt när självmordsbombaren i Stockholm 2010 snabbt blev omringad av folk som försökte ”hjälpa”. (9)

De flesta svenskars naiva inställning i vapenfrågan gör en stats arbete mycket lätt. Det är inte heller konstigt att Sverige konstant nämns som en förebild i amerikansk media. Dagarna efter tragedin i Newtown köpte amerikanerna i princip slut på vapen, ammunition och reservdelar. Detta på grund av rädsla för politiker och deras stundande lagförslag.

Obamas före detta White House Chief of Staff, numera borgmästare i Chicago, Rahm Emanuel, sa i en intervju 2008 att ”man aldrig ska låta en allvarlig kris förspillas, vad jag menar med det är att en kris är en möjlighet att göra något du inte kunde göra förut.” Visserligen pratar han inte om just skjutvapen här men lite senare uttrycker han det positiva med en kris, det för samman de politiska partierna och gör lagstiftning möjlig. (10)
Det otäcka med Emanuels ord är att de är sanna, och har använts frekvent av den amerikanska staten. Nu senast handlar det om amerikanernas rätt att äga skjutvapen. Att lagförslaget (eller Obamas befallning) kommer mindre än två veckor efter att kongressen återkommit till jobbet, är ytterligare en indikation på att Obamas administration åberopar kriskontrolls författning.

Så, varför tycker amerikanerna att de ska ha rätt att äga skjutvapen?

USA ar en representativ demokratisk republik, begränsad av en grundlag (konstitution). Denna grundlag ger gemene man vissa rättigheter och begränsar politikernas handlingsutrymme gentemot den enskilda människan. Tanken är att politiker inte ska kunna överträda grundlagen och detta ska skydda folket mot politiskt tyranni. Dessutom är den i princip omöjlig att andra eftersom det kräver stöd av 2/3 av både senaten och representanthuset plus ¾ av staterna. En annan aspekt av det amerikanska systemet är så kallade ”checks and balances”. Detta betyder att de tre delarna som utgör det nationella amerikanska systemet: domstolarna, de båda husen samt presidenten, ska agera mot varandra och skapa en typ av maktbalans. Det ska vara svårt att införa nya lagar. Allt detta for att undvika att staten blir för mäktig och övergripande.

Att amerikanarna fortfarande har rätt att äga vapen beror på det andra tillägget i grundlagen (Second Amendment), vilket lyder

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

Vissa argumenterar att detta endast gäller militär och polis, andra att det bara avser jaktvapen. Många av amerikanarna tycker dock att det andra tillägget borde tydas som att ”being necessary to the security of a free State” är en satsdel som tillhör ”A well regulated Militia”. Det andra tillägget kan då rättfärdigas genom att helt enkelt sätta ”and” efter ”arms” så: ” A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, [and] the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” (11)(12)

Dock kan man ju knappast säga att lagen är den enda anledningen till att amerikanerna den senaste månaden gått man ur huse for att köpa vapen. Amerikanerna är i stort sett politiskt naiva. Så länge staten inte blir alltför påträngande, alltför fort, så är Washingtons (regeringens) affärer Washingtons affärer. Det senaste tio åren har amerikanarna dock sett en mycket snabb expandering av Washingtons makt som började efter terror attackerna 2001.

Händelserna i september 2001 resulterade inte bara i två krig, som har kostat amerikanarna liv, hälsa och billioner dollars. Det resulterade snabbt även i ”The Patriot Act”, en synnerligen oamerikansk lag som stred mot grundlagen – för folkets säkerhets skull hette det. Till exempel expanderade lagen statens rätt att söka igenom privat egendom och upprätta brottsprofiler på amerikanska medborgare. Något som är både emot det fjärde och första tillägget i den amerikanska grundlagen. (13)(14) Den krisen har sannerligen inte förspillts.

Under hösten 2005 slog orkanen Katrina till mot områdena runt New Orleans. Kaos rådde, och nationalgardet kallades in. I New Orleans beordrades polis och militär att konfiskera vapen, även om dessa vapen hölls i någons hem och ägdes lagligt. Detta bröt både det andra, fjärde och femte tillägget i grundlagen, samtidigt som folk som försökte skydda sin egendom mot plundrare blev totalt maktlösa. (15)

I valet 2008 valde krigströtta amerikaner den man som med största sannolikhet var motsatsen till G. W. Bush, demokraten Barack Obama. Efter fyra år under denne man har USA fortfarande soldater i mellanöstern. Obama har inte bara visat att han väljer favoriter när det gäller diktatorer; han beordrade även bombning av Libyen utan kongressens stöd, trots att krigshandlingar kräver förankring i kongressen, och valde internationell prestige framför första tillägget i grundlagen (uttrycksfrihet) angående den senaste Muhammedfilmen. (16)(17)

Obama har genom sin sjukvårdsreform lyckats lägga en ny skattebörda på det amerikanska folket. Att reformen genomfördes genom uppgörelser och icke-traditionella medel hedrar honom inte. (18)

I mars 2012 blev Obama ertappad med att säga till Rysslands förre president att: Detta är mitt sista val, efter det kan jag vara mer flexibel. Det minsta man kan säga om denna konversation är att Obama var självsäker om valresultatet. (19)

I september 2011 användes en obemannad så kallad drönare att avrätta Al-Qaeda ledaren Anwar Al-Awlaki i Yemen. Al-Awlaki, som inte smög med sina åsikter och hot kan ju knappast kallas oskyldig, han var dock en amerikansk medborgare. Som en sådan är det hans rätt att få försvara sig inför en domstol. Avrättandet av Al-Awlaki bröt mot grundlagens femte och sjätte tillägg. Amerikaner kan dock vara lugna eftersom beslutet att avrätta Al-Awlaki (och bryta mot grundlagen) kom direkt från The National Security Council, det vill säga Obama, Clinton och Biden med flera. Nämnas måste ju också att en annan amerikansk medborgare dog under denna drönarbombning, och Al-Awlakis 16 åriga son (amerikansk medborgare) dog i en senare drönarbombning. Det senaste året har drönare även använts på amerikansk mark. Till exempel användes en i North Dakota mot en bonde som inte ville låta polisen inspektera hans kor. Drönarbilder användes för övervakning, trots att det inte fanns juridiskt tillstånd. Detta bröt mot grundlagens fjärde tillägg. (20)(21)(22)(23)(24)(25)

En annan blunder som den amerikanska staten nyligen var inblandad i är ”Operation Fast and Furious”. Enligt Obamas administration skulle denna identifiera de vägar som vapen smugglades från USA till Mexico. Omkring 2000 vapen smugglades med hjälp av den amerikanska staten in till Mexiko (utan tillåtelse från den Mexikanska staten), tappades bort, och användes vid mord. Efter att fakta om denna blunder började läcka ut visade sig att ansvaret troligtvis låg mycket högt upp. Detta kan man nog med säkerhet säga då Obama utövade ”executive privilige” för att hindra kongressen att ta del i vissa dokument angående detta statliga misstag. (26)(27)(28)

Vidare måste ju också nämnas att nationella federala myndigheter så som skatteverket (IRS), socialförsäkrings myndigheten (SSA) och jordbruksverket (USDA) faktiskt har både vapen och ammunition. Under 2012 köpte federala myndigheter ammunition i miljontals. Departementet för inrikessäkerhet (DHS) som skapades för att bekämpa terrorism köpte mer än 750 miljoner patroner. Vi talar här om civila och inte militära myndigheter. När ammunitionsköpen ifrågasattes bloggare och viss media redovisade somliga kontor sina köp och rättfärdigade dem med ”träning” och ”skydd”. Undras kan ju varför jordbruksverket inte kan använda vanliga polisinsatser vid olovlig mjölkning? Vad som gör detta faktum mer skrämmande är att dessa myndigheter köpte hålspetsammunition som till skillnad mot vanlig helmantlad ammunition exploderar när de träffar sitt mål och gör mycket stor. Hålspets är också mycket dyrare än helmantlat och är inte ens standardutrustning i den amerikanska militären. (30)(31)(32)

De senaste åren har den amerikanska staten lyckats med konststycket att ”stoppa terrorister”, oftast muslimska sådana. Efter vad som hände i september 2001, ifrågasetts inte statens metoder mot muslimska smågrabbar med bomber. Metoderna borde dock i högsta grad ifrågasättas. Det första tillägget i konstitutionen ger alla yttrandefrihet och tankefrihet. Med andra ord, det är tillåtet att hata amerikaner i USA och säga så. Vad som inte är tillåtet är att försöka döda eller skada dem. Denna linje har dock suddats ut av staten. I USA händer nästan-attentat ganska ofta (senast i höstas vid ett centralbanks kontor), men de rapporteras knappast för staten var där och ”stoppade” dem. Vad som är anmärkningsvärt är att staten (genom FBI) ofta hjälper förövarna. De lurades att tro att de hade en bomb, gick till stället de skulle bomba, när de tryckte på knappen blev de arresterade. Frågorna man borde ställa sig är ju då om dessa smågrabbar skulle kommit så långt om de inte haft hjälp av staten? Och om de kan göra detta mot muslimska smågrabbar (utan att smussla om det), vad gör de då bakom amerikanarnas ryggar med deras icke muslimska söner? (33)(34)

Det är kanske inte av en slump som Janet Napolitano, chefen för inrikes säkerhet, 2009 skickade en rapport till polisstationer runt om i USA där möjliga terrorister målades upp. Där nämns till exempel abortmotståndare, vapenägare, (militär)veteraner och alla som är kritiska till den federala staten. Med andra ord, om man någonsin haft en originell tanke passar man in på denna lista. (35)

När du flyger till och från USA får du välja mellan nakenscanner eller närgånget tafsande, vilket är en ytterligare dyr satsning av den amerikanska staten för att bekämpa terrorism. När staten Texas hotade att förbjuda dessa scanners och intimt tafsande, hotade de federala myndigheterna med att utfärda flygförbud över Texas. De federala myndigheterna i USA såg alltså det mostånd Texas invånare hade till nakenscannern i samma ljus som de såg Libyens diktator. (36)

Nämnas måste också att Obama nyligen godkände NDAA 2013, som precis som NDAA 2012 ger militären rätt att anhålla (utan rättegång) vem de vill. Något som återigen strider mot grundlagen. Statens är också duktig på för att använda diverse myndigheter för att komma runt systemet av checks and balances. USAs skuld är nästan 16.5 biljoner dollars, Obamas lösning till problemet är att låna mer. (37)(38)(39)(40)

När Bush var president var det tusentals röster på vänsterkanten som kritiserade honom och hans krig. Under Obama är dessa röster tysta, trots att Obama knappast är bättre än Bush. Dessutom har Obama stöd av många mäktiga män. George Soros, känd för att ha spekulerat mot den svenska kronan på 90-talet, sa till exempel efter Obamas seger i valet att USA nu har ”avfärdat extrema positioner”. Undrar om Awlakis 16 åriga son skulle hålla med? (41)
Det andra tillägget i USAs grundlag, om rätten att äga och bära vapen, har ingenting att göra med jakt eller kärlek till vapen. Det har att göra med maktbalans. Balans mot staten. Thomas Jefferson, en av grundarna till konstitutionen, pratar om denna balans i sina brev:

What country can preserve its liberties if their rulers are not warned from time to time that their people preserve the spirit of resistance. Let them take arms.

Både Hitler och Stalin förbjöd vissa människor att äga skjutvapen innan de började genomföra sina agendor. Detta illustrerar klart att vapenlagar inte är till för att skydda privatpersoner, de är till för att ge staten mer makt. (42)(43)

Amerikanarna har anledning att vara oroade, för till synes, har den amerikanska staten och fredspristagaren Obama, inga problem med att torka fötterna på grundlagen. Samt att föra sina egna personliga agendor framåt oavsett vad det betyder för den vanliga amerikanen. Priset på det vapen som påstås använts i Newtown, AR-15, har de senaste veckorna gått upp flera hundra dollars. Efterfrågan är enorm och tro inte att dessa nya vapen köps för att lämnas in, oavsätt om lagen drivs igenom eller inte.

Connecticutskjutningen är en kris som snabbt exploaterades av den amerikanska staten. Frågan är hur långt denna exploatering kommer gå. Att till exempel över en natt göra flera miljoner amerikanare till kriminella genom ett förbud av vissa vapen eller vapendelar, kan möjliggöra ytterligare en krissituation som kan exploateras. Kanske är detta nödvändigt för att avleda uppmärksamheten från den ekonomiska kris som håller på att lägga hela USA platt?

Det riktigt otäcka med denna situation är dock inte den övergripande staten, det är stödet den har. I svensk och europeisk media ser man ofta hatiskt språk riktat till folket i USA. Vilket accepteras, för de är ju galna. Svenskar är mer kritiska mot fete bonden Bob och hans pistoler, än vad de är mot Obama och hans drönare. Är det inte något fel på proportionerna här?

Om sanningen ska fram så var det största brottet som begicks den 11:e september 2001 inte dödandet av tusentals människor, det var kriminell idioti. Det terroristerna gjorde fel var att sätta ett likhetstecken mellan amerikanska folket och den amerikanska staten. Resultatet blev en större amerikansk stat (det egentliga hatobjektet), och med det, mer dödande,mer frihetsberövande både utanför och innanför USAs gränser.

Frågan om privatpersoner behöver vapen i USA kan besvaras med en motfråga, har den amerikanska överskridit sina befogenheter?


Källor
(1) http://www.justfacts.com/guncontrol.asp#[6]
(2) http://bloggar.aftonbladet.se/omvarlden/2013/01/obama-har-folket-med-sig-men-inte-politikerna/
(3) http://rt.com/usa/news/obama-ban-assault-congress-139/
(4) http://www.foxnews.com/politics/2013/01/16/list-executive-actions-obama-plans-to-take-as-part-anti-gun-violence-plan/
(5) http://www.dn.se/ledare/signerat/usa-morgan-har-ratt-om-vapnen
(6) http://www.bra.se/bra/brott–statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
(7) http://www.handgunlaw.us/images/right-to-carry-history.gif
(8) http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/tables/table-1
(9) http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sex-vittnen-ett-ar-efter-terrordadet_6700659.svd
(10 )http://www.youtube.com/watch?v=_mzcbXi1Tkk
(11) http://www2.law.ucla.edu/volokh/common.htm
(12) http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html
(13) http://costofwar.com/
(14) http://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm
(15) http://www.youtube.com/watch?v=tta1qhQZWSE
(16) http://www.nytimes.com/2011/06/21/opinion/21Ackerman.html?_r=0
(17) http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/28/innocence-of-muslims-man-arrested
(18) http://www.newfamilyeconomics.com/healthcare/how-the-health-care-bill-passed-in-plain-english/
(19) http://www.youtube.com/watch?v=W9uZdfqv3Hc
(20) http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc
(21) http://www.nytimes.com/2011/10/01/world/american-strike-on-american-target-revives-contentious-constitutional-issue.html?_r=0
(22) http://www.huffingtonpost.com/2012/10/24/robert-gibbs-anwar-al-awlaki_n_2012438.html
(23) http://www.aclu.org/blog/tag/domestic-drones
(24) http://rt.com/usa/news/domestic-drone-court-ruling-743/
(25) http://rt.com/usa/news/new-york-uav-drone-828/
(26) http://www.thenewamerican.com/usnews/crime/item/11900-house-votes-to-hold-holder-in-contempt
(27) http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/atf-fast-furious-sg,0,3828090.storygallery
(28) http://www.huffingtonpost.com/2012/06/20/obama-executive-privilege-fast-and-furious_n_1611962.html
(29) https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=6c39a2a9f00a10187a1432388a3301e5&tab=core&_cview=0
(30) http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2012/03/13/ATK-producing-ammo-for-Homeland-Security/UPI-91311331656764/
(31) http://rt.com/usa/news/dhs-million-point-government-179/
(32) http://www.activistpost.com/2012/04/it-looks-like-dhs-isnt-only-ammunition.html
(33) http://www.cnn.com/2012/10/17/justice/new-york-federal-reserve-terror-plot/index.html
(34) http://www.foxnews.com/us/2013/01/11/mindset-accused-christmas-car-bomb-plotter-central-to-opening-statements-in-ore/
(35) http://www.huffingtonpost.com/2009/04/14/homeland-security-report_n_186834.html
(36) http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2011/05/25/tsa-threatens-to-cancel-all-flights-out-of-texas-if-groping-bill-passed/
(37) http://rt.com/usa/news/obama-ndaa-detention-president-288/
(38) http://www.heritage.org/research/reports/2012/03/red-tape-rising-obama-era-regulation-at-the-three-year-mark
(39) http://www.foxnews.com/politics/2013/01/03/obama-administration-delivers-delayed-regulatory-agenda-could-cost-billions/
(40) http://www.usdebtclock.org/
(41) http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/george-soros-obama-victory_n_2086009.html
(42) http://english.pravda.ru/opinion/columnists/28-12-2012/123335-americans_guns-0/
(43) http://www.mail-archive.com/listening-l@zrz.tu-berlin.de/msg21892.html

21 reaktioner på ”Vapen är folkets skydd mot staten”

 1. Patrick Sellman

  Ändå lite grann en myt att Svenskarna är ett avväpnat folk. Det är vi inte. Även om jag är med på argumentationen. Vi är världens 8:de vapentätaste land om du ser till legala vapen. Finland tredje.

  1. Att äga vapen är inte samma sak som att vara beväpnad. Vi vapenägare i Sverige är tävlingsskyttar och jägare, som rigoröst kontrolleras i hur vi använder våra vapen och förvarar dem. Om ett av dem skulle användas till annat än det syfte som står på licensen så kan denna dras in, och det är extremt troligt att det blir så! Staten vet var alla legala vapen finns, och kan enkelt samla in dem om de tycker det är lämpligt. Vi tillåts inte inkräkta en tum på statens omoraliska våldsmonopol.

   Att vara vapenägare i t ex USA innebär att man har rätt att använda detta för att skydda liv och egendom med. Du betraktas som en individ med äganderätt.

   Vidare kan vapenlicenser användas i utpressningssyfte av staten. De som är obekväma beläggs med stämpeln ”terrorister”, ”extremister” eller någon annat som låter otäckt, och kan sen få sin licens indragen. Att dra vapenlicenssökare i Säpos register är ett vidrigt förslag.

   Att propsa på att läkare skall förråda sina patienter och anmäla dem som olämpliga är ett steg mot Storebrors-samhälle som jag vill varna för. Det innebär att personer ( mest män) kommer att dra sig för att söka vård när de behöver det. Att förlora sina jaktvapen är en extremt hård och förnedrande händelse i mindre samhällen, där jaktlaget ofta är det enda umgänget. De flesta skulle bara känna sig bestraffade. Känslolivet är oftast lite uppskruvat och oproportionerligt vid depressioner dessutom. Man ska inte bestraffa dem som söker hjälp. Detta är ett förslag som klippt o skuret ur Feministiskt Initiativ. Ett sätt att döda manlig kultur.

   Avslutningsvis vill jag säga att ”Sandy Hook” var en bluff, likaså Aurora incidenten samt Boston bombningen.

   http://www.memoryhole.com

 2. Patrick,

  Enligt en rimlig definition är svenskarna avväpnade. Studsare är visserligen bra att ha i ett gerillakrig. Men utan kompletterande närstridsvapen är de rätt kassa. Och med tanke på att samtliga vapen är registrerade så kan staten konfiskera de flesta av dessa över en helg om den vill.

 3. Man har väl gjort lumpen och har lärt sig trixen.

  Grannen med älgstudsaren siktar dolt genom köksfönstret medan man obeväpnad fredligt går fram till ”objektet”. När den komplexa organisationsformen funkar så är den t.o.m. effektivare än en revolver i fickan. Men det kräver som sagt förberedelse och förövning: ”-Ahaaa, skulle jag skjuta nu?”

 4. Svenskarna behöver ett bättre skydd mot tjänstemanna och politiker diktaturen. Val räcker inte, kontroll i sakfrågorna behövs.

 5. Jag hade en samtal med en norsk vän som är väldigt pro obama och för restriktiv vapenlagar.

  Jag påpekade då att beväpnat folk är nödvändigt för att se till att staten håller sig på mattan. Det menade han var absurt att se på staten som en potentiellt farlig och ond.

  Jaså det tycker du sa jag.

  Hur länge har norge varit en självständig stat frågade jag:
  Sedan 1905, dvs 108 år.

  Ja norge är en ung stat konstaterade jag.
  Hur länge satt det en minoritet av norska nazister vid makten i Norge egentligen?
  1942 -1945

  OK så av 3% av tiden så har Norge styrts av norska nazistister som använder staten för onda syften.

  Kanske är okej att man inte är beroende av andra länder för att få tillbaka sinn frihet nästa gång det sker.

 6. Erika, en bra beskrivning på vad som händer i staterna. Jag antar att alla som finns på mises.se läser Kungen, på lewrockwell.com. Detta var en riktigt bra skriven sammanfattning av uppfattningarna dessa ess står för, på svenska. Bättre än min :).

  Jag håller med dig om att Svenskarna är avväpnade. Inte bara fysiskt men även moraliskt, ryggradmässigt. Det finns som vanligt individer som är undantag.

  Jag måste tacka dig för att du tagit dig tiden att skriva ner detta. Det är mycket svårt att få till det när man oscillerar med folk här omkring.

  Det är dax att fixa ett till mises event så man kan höra lite vad som fick dig till Sverige. Eller om du tillhör dom som efter 150 år fortfarande pratar Svenska runt matbordet. Jag träffade en kille från staterna vars familj fortfarade gör det. Få här känner till vad ens förfädrer 150 år tillbaka ens hette.

 7. Fantastisk artikel!.

  Snälla snälla, kan du inte skicka den till alla stora tidningar!?!?!
  Vi kanske har tur o får den publicerad

 8. Kom att tänka på en sak. Hur kan det komma sig att schweizarna har så fri tillgång till vapen (de som väljer att göra militärtjänsten får t.o.m. arméns standardvapen att förvara i hemmet; och jaktvapen ska tydligen vara väldigt fritt ”har jag hört”) samtidigt som det är ett välfärdssamhälle? Visserligen inte lika socialistiskt som Sverige; men frågar du en inbiten libertarian i Amerika är det nog att se som ”kommunism”.

  Någon som känner till förhållandena i Schweiz bra?

 9. Nils Dacke,
  jag är övertygad om att det är extremt sällsynt att en schweizare plockar fram sin militära automatkarbin för att begå eller skydda sig mot brott. Jag tror att deras förekomst inte märks i statistiken.

 10. Egensinnig,

  Ja det är det säkert. Det jag menade var att det talar MOT argumentet att vapen är ett skydd mot tyranni. Eller?

 11. Nils Dacke,

  jupp, det bästa skyddet mot tyranni är ju avsaknaden av en stat. Men vissa tror att man kan ”tygla” staten med våld eller hot om våld.

  Dvs mer fokus på att ta avstånd, avväpna och avveckla staten och mindre på att beväpna sig till tänderna, man försvagar inte staten med våld trots allt, våld är dess livselixir 🙂

 12. Det är komplext. Kolonisterna krigade ju bort brittiska staten. Visserligen skapade de tyvärr inget helt statslöst samhälle.

 13. Inte helt komplext ändå för att kolonisterna levde inte i ett statslöst samhälle. Det var politiker och statstjänstemän som skrev självständighetsförklaringen och dessa hade heller ingen avsikt till att säga upp sig från sina ”jobb” och verka för en samhällsordning utan stat.

  Så du behöver inte bli besviken över slutresultatet 🙂

 14. Det jag vill komma fram till är att vapentäthet inte alls verkar bromsa statens tillväxt. Schweiz är ett ”välfärds”samhälle, och samtidigt väldigt vapentätt.

  1. Jag håller med Nils Dacke–vapentäthet behöver inte bromsa statens framfart. Den ideologiska övertygelsen är vad som egentligen stoppar staten. Mises skrev, och jag håller med honom, att ingen stat kan upprätthålla ett förtryck som merparten av befolkningen antingen håller med om eller inte är direkt emot. Schweiz, trots sina vapen, plågas av samma välfärdsideologi, grundad i ekonomisk okunskap, som resten av (väst)världen.

   Däremot innebär kombinationen ideologiskt motstånd och vapentäthet en omöjlighet för en stat på frammarsch. Och ideologiskt motstånd blir givetvis starkare om det finns möjlighet att försvara sig. Inte minst i tider som dessa när alla möjliga kommer att stämplas som ”terrorister” (dvs de som utgör hot mot statens makt eller hot mot andra), låsas in och glömmas bort. Vapen är något en stat på stark frammarsch alltid griper efter, för att därigenom förvissa sig om att motståndet minimeras. Av samma anledning tenderar diktatorer att snabbt ta över skolan–och införa skolplikt. Hur bättre cementera förtrycket än genom att avrusta befolkningen–både vad gäller vapen och tankeverksamhet?

  2. Försäkringssystemet i CH är privat. Men man måste enligt lag vara ansluten. Kan man inte får man hjälp.

 15. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_revenue_as_percentage_of_GDP

  Man kan väl säga att 29% skattetryck i Schweiz och 26% i USA istället för 47% i Sverige har varit en bromsande effekt.

  Är det vapentätheten som har gjort det?
  Svaret är ja, vapentätheten är en del av paketet att den goda självständiga individen tar hand om sig själv om möjligt.

  Vad gör du när din fru blir våldtagen av en 150 kilos bodybuilder i undervåning?
  Ringer polisen som kommer om 2 timmar eller tar fram hagelbössan?

 16. Det handlar väl inte enbart om ett skjutvapen utan även om lite fantasi. Bodybuilden kan jag enkelt strypa (men då har jag kunskaper om det) eller tar jag stekpannan och slår i huvudet på honom eller en filekniv.

  Problemet blir kanske mer när det är två våldtäktsmän eller fler.

  Det har nyligen varit uppmärksammat i USA om en mamma som sköt en inbrottstjuv sex gånger och ändå lyckades tjuven ta sig till bilen och åka därifrån innan polisen kom. Han dog senare. Men vad hade hänt om det varit två inbrottstjuvar? Då hade den här mamman varit chanslös och hennes barn också som hon hade gömt sig i en garderob med, tills tjuven hittade dem. Då hade hon behövt en väldig träning i att byta magasin blixsnabbt eller haft tillgång till ett vapen med kanske ett 30 skotts magasin.

  Debatten om vapen i Sverige är så förbaskat naiv. Dessutom finns det väldigt mycket vapen i Sverige utslaget på antalet invånare. Bara det att de ägs av jägare som har flera vapen. Tidigare fanns det bara kartotek hos varje lokal polismyndighet på vapen ägare. Anledningen var att en invaderade stryka i Sverige inte skulle kunna ta reda på vilka som hade vapen. Nu har ligger vapenregistren datoriserat. Bara för en invaderade styrka att hämta dem. Glöm ej heller att polisen funktion vid en ockupation är att bistå ockupanterna. Ockupanterna kan även bli vår egen regering.

  Störst chans att utsättas för våld i t.ex. Stockholm är nog från polis, ordningsvakter eller dörrvakter. Det finns till och med dörrvakter som anmäler folk för våld som en extrainkomst.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *