Om vänstern och nationalekonomi

Idag skriver undertecknad i den anrika borgerliga tidskriften Svensk Tidskrift. Artikeln baseras på en slags recension i vänstertidskriften clarté, där författarna med allehanda argument och tillhyggen ger sig på nationalekonomi som en ”borgerlig” vetenskap. Slutsatsen är att den sanna vänstern varken kan eller ska befatta sig med nationalekonomi, för den är borgerlig redan i sina grundvalar.

Även om författarna är minst sagt ignoranta om nationalekonomi, och även vantolkar det lilla de förstår, så har de förstått en sak: att nationalekonomi sedan Mises artikel 1920 bevisat en socialistisk samhällsordning omöjlig. Det handlar inte om huruvida man har en borgerlig syn på världen (vilket få besökare av mises.se skulle anses ha), utan huruvida man kan se vetenskapligt på mänskligt agerande och mänsklig samverkan.

Jag pekar på en del dumheter och motsättningar i clartéförfattarnas argument. Med andra ord: min artikel blir ett försök att ge en rejäl känga åt den cirkelresonerande känslovänster som gärna avfärdar allt möjligt baserat på att det inte stämmer med deras konklusioner. Ohederligt så det förslår, men det är dessvärre så de resonerar.

Artikeln har titeln Vi behöver nationalekonomin och finns här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *