Eurons framtid

Problemen för euro-området bottnar i felinvesteringar. I Grekland fortsätter nu i dagarna kampen om vem som slutligen skall stå för notan för dessa investeringar. En expansiv penningpolitik sänkte artificiellt räntorna under det tidiga 2000-talet. Entreprenörer finansierade investeringsprojekt som bara såg lönsamma ut tack vare de låga räntorna men som inte understöddes av reala besparingar. Bostadsbubblor och konsumtionskalas utvecklade sig i de perifera regionerna.

Läs hela artikeln av Philipp Bagus

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *