villfarelser

En Lärdom, kapitel 1 & 2: Det krossade fönstret

Nio av tio av alla ekonomiska villfarelser, som gör sådan fasansfull skada i världen idag, är ett resultat av att denna lärdom ignoreras. De härstammar alla från en eller två centrala villfarelser, eller båda: att bara titta på de omedelbara konsekvenserna av en handling eller ett förslag, och att bara titta på konsekvenserna för en särskild grupp och glömma bort alla andra.

En Lärdom, kapitel 1 & 2: Det krossade fönstret Läs mer »