Värnplikt utan lojalitet

Ett decentraliserat folkförsvar organiserat kring hembygden skulle upplevas mer relevant och attrahera tillräckligt med frivilliga

Värnplikt utan lojalitet Läs mer »