Vad har staten gjort med våra pengar

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 19: Dagens rörliga fiatvalutor

När vi blickar framåt ser prognosen för dollarn och det internationella monetära systemet sannerligen dyster ut. Om vi inte återgår till den klassiska guldmyntfoten till ett realistiskt guldpris kommer det internationella monetära systemet vara dömt att pendla fram och tillbaka mellan fasta och flytande växelkurser, med olösta problem i varje system, som fungerar dåligt, och till slut helt bryter samman.

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 19: Dagens rörliga fiatvalutor Läs mer »

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 16: Fiatvalutornas uppkomst

USA behöll guldmyntfoten i två år, för att sedan i ett fåfängt försök att komma ur depressionen hoppa av den klassiska guldmyntfoten 1933-34. Amerikanska medborgare kunde inte längre lösa in dollar mot guld, och förbjöds till och med från att äga något guld alls, varken i USA eller i andra länder.

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 16: Fiatvalutornas uppkomst Läs mer »

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 14: Den klassiska guldmyntfoten

För att förstå dagens monetära kaos måste man gå igenom 1900-talets internationella monetära utveckling översiktligt, och se hur varje uppsättning av osunda inflationistiska ingrepp kollapsade av sina egna inneboende problem, bara för att lägga grunden för en ny vända av interventioner.

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 14: Den klassiska guldmyntfoten Läs mer »

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 13: Fiatpengar, guld och Greshams lag

När ett land lämnar guldmyntfoten för en fiatstandard så ökar antalet olika “pengar” i världen. Utöver varupengarna guld och silver frodas nu oberoende pengar som varje enskild stat kontrollerar genom fiat. Och precis som guld och silver har en växelkurs på den fria marknaden kommer marknaden att etablera växelkurser för alla olika pengar.

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 13: Fiatpengar, guld och Greshams lag Läs mer »

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 8: Inflation och statens inkomster

Till skillnad från alla andra organisationer får staten inte sin inkomst som betalning för utförda tjänster. Staten ställs därför inför ett annat ekonomiskt problem än alla andra. Privatpersoner som vill ha fler varor och tjänster från andra måste producera och sälja mer av sådant som andra vill ha. Staten behöver bara hitta något sätt att beslagta fler varor utan ägarens tillstånd.

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 8: Inflation och statens inkomster Läs mer »