tidspreferens

Därför kommer vi att vinna

Inte helt oväntat så är även dessa egenskaper kopplade till entreprenörskap och låg tidspreferens. När vi har en låg tidspreferens sparar vi för framtiden och är beredda att göra stora uppoffringar och investeringar för en högre tillfredställelse längre fram, även om det är en liten chans att vi uppnår detta tillstånd. Omvänt så kan en hög tidspreferens knappast förknippas med envishet och uthållighet, med hög tidspreferens är vi inte beredda att skjuta upp vår tillfredsställelse på framtiden eller göra uppoffringar nu.

Därför kommer vi att vinna Läs mer »

En kritik av Böhm-Bawerks tidspreferensteori

Av samma anledning som att “en fågel i handen är värd två i skogen”, är nutida varor värda mer än identiska varor i en oviss framtid. Nutida varor är mer värda än framtida varor, inte på grund av någon psykologisk faktor eller personlig värdering hos specifika personer vid specifika tidpunkter och platser, utan helt enkelt eftersom nutida varor är tillgängliga här och nu vilket framtida varor inte är. Således är ränta en praxeologisk konsekvens av människans tidsupplevelse.

En kritik av Böhm-Bawerks tidspreferensteori Läs mer »