Hur lagen blev maktens verktyg

I början av 1700-talet var det ekonomiska livet till stor del styrt av sedvana, det vill säga icke nedtecknade rättsregler. Exempel på detta är att byarnas inre liv reglerades av […]

Hur lagen blev maktens verktyg Läs mer »