Dollarn som reservvaluta

Vi använder termen “reservvaluta” då vi avser andra länders användande av dollar vid internationell handel. Om Kanada exempelvis köper varor från Kina kan varorna betalas med amerikanska dollar istället för […]

Dollarn som reservvaluta Läs mer »