Demonarki

Vad händer med den personliga friheten under demokrati respektive monarki? Det går naturligtvis inte att säga exakt men genom att analysera incitamenten kan vi ungefär förutsäga vad som kommer hända […]

Demonarki Läs mer »