Den perfekta Randianska staten

Murray Rothbard argumenterade, i sitt klassiska verk ”Robert Nozick and the immaculate conception of the state”, mot Nozickiansk minarkism, och han baserade sitt argument på att ingen stat någonsin har […]

Den perfekta Randianska staten Läs mer »