Hedonistisk handlingsutilitarism som beslutsmetod

Torbjörn Tännsjö är i Sverige idag den kanske mest framstående filosof som försvarar en form av hedonistisk utilitarism. Andra kända internationella namn som verkar i denna tradition är Peter Singer, […]

Hedonistisk handlingsutilitarism som beslutsmetod Läs mer »