panarki

Till monopolister inom alla partier

Den ledande principen bakom det styrelseskick vi har idag, över hela världen, kan vi kalla för ”territorialitet”, eller ”territoriellt regerande”. Detta betyder att dagens territoriellt suveräna stater hävdar absolut politisk auktoritet inom sina respektive bestämda territorier. Var du än är i världen i dag måste du i princip ge efter för de lagar som hör till ett speciellt territorium, oavsett vad deras innehåll är eller om du håller med om dem eller inte.

Till monopolister inom alla partier Läs mer »

Panarkistiska strategier

Men räcker det inte att övertyga en majoritet för att på så vis få igenom den liberala agendan? Eller kanske bara en minoritet, såsom i dagens styre? Visst, men är det särskilt liberalt? Är det inte det alla frihetsälskare i grunden invänder emot? Vad händer i så fall med toleransen inför andras sätt att leva? Är det i själva verket inte väldigt auktoritärt att påtvinga andra sitt levnadssätt och sina ideal?

Panarkistiska strategier Läs mer »