Att bryta normer

I ett samhälle finns flera normer som påverkar oss positivt men också ett flertal som är direkt skadliga. Ett bra exempel är jantelagen som genomsyrar hela vårt samhälle. Jantelagen definierades […]

Att bryta normer Läs mer »