Satoshi Nakamoto: Den naturliga eliten kommer till undsättning

Jakten på sunda pengar illustrerar demokratins och politikens effektivitet och ställer den mot anarkins naturliga ordning. I demokratier diskuteras problemen, faktioner formas, det skapas allianser. Men i slutändan är det […]

Satoshi Nakamoto: Den naturliga eliten kommer till undsättning Läs mer »