multikulturalism

Det farliga spelet

(Följande artikel skrevs veckorna innan massmorden på Utoya. Med hänsyn taget till den ohyggliga tragedi det innebär när människor helt i onödan bragts om livet valde författaren att inte publicera

Det farliga spelet Läs mer »