moral

Att argumentera för frihet

På ytan är det lätt att argumentera för frihetens sak, för jag har då aldrig hört någon säga att han inte vill vara fri. Men vi är knappast fria idag och den som någon gång dristat sig till att argumentera för mer frihet bland vänner eller på internet inser snart att det inte är fullt så lätt. Det finns både känslomässiga och intellektuella hinder. De intellektuella är lättare att övervinna om vi förstår den logiska strukturen i frihetliga resonemang.

Att argumentera för frihet Läs mer »