Österrikisk metod och finansiella modeller

Den här uppsatsen ska inte främst handla om vilken metod som är den rätta, utan utgör snarare en analys av hur man utifrån den österrikiska metodologin bör betrakta finansiella modeller. En möjlighet vore att tänka sig att finansiella modeller är en form av ekonomiskt teoretiserande. Enligt den österrikiska metodologin gör dock följande faktorer det olämpligt att använda matematik i ekonomisk teori.

Österrikisk metod och finansiella modeller Läs mer »