logik

Att argumentera för frihet

På ytan är det lätt att argumentera för frihetens sak, för jag har då aldrig hört någon säga att han inte vill vara fri. Men vi är knappast fria idag och den som någon gång dristat sig till att argumentera för mer frihet bland vänner eller på internet inser snart att det inte är fullt så lätt. Det finns både känslomässiga och intellektuella hinder. De intellektuella är lättare att övervinna om vi förstår den logiska strukturen i frihetliga resonemang.

Att argumentera för frihet Läs mer »

Empiri och Ekonomi, hur hänger de ihop?

Seriös ekonomisk teori förutsätter en viss grad av rationalitet hos människor, men det är i en mycket svagare mening än vad man ofta tänkt sig i den neoklassiska ekonomin. Kravet på rationalitet innebär inte att människors nyttofunktioner måste antas vara symmetriska för positiv och negativ nytta, eller att människor är okänsliga för känslor och psykologiska faktorer. Det innebär inte heller att människor nödvändigtvis känner till optimala medel för att nå sina mål. Det kräver just bara att de har mål som de kan rangordna ordinalt, och att de på något sätt försöker uppnå målen så gott de kan.

Empiri och Ekonomi, hur hänger de ihop? Läs mer »