Vi måste prata om klass

Om man gör en Googlesökning på ”Vi måste prata om klass” får man 628 000 träffar. Sida efter sida av sökresultat fylls av uppmaningar om att Vi måste prata om […]

Vi måste prata om klass Läs mer »