Det var bättre förr II: Kunskapen, vetskapen och demokratin

En fråga som blivit alltmer trängande på sistone är synen på kunskap och vetskap. Och eventuellt, åtminstone i förlängningen, synen på vetenskap. Delvis har detta att göra med den positivistiska […]

Det var bättre förr II: Kunskapen, vetskapen och demokratin Läs mer »