jul

En julsaga

För detta ändamål blev det nödvändigt att registrera alla potentiella skattesubjekt i en landsomfattande skattskrivning. Enär detta var tiden före modern kommunikation beslutades det att alla fick resa hem till sina födelseorter för registrering och skattskrivning. Det skulle bli enklast så. Enklast för imperiets administratörer vill säga. För människorna kunde det bli nog så besvärligt, särskilt om man var gammal, sjuk eller havande med barn.

En julsaga Läs mer »