Orientering: EU:s jordbrukspolitik

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som brukar kallas CAP (Common Agricultural Policy) har funnits med som en del av Europasamarbetet sedan Romfördraget 1957. Utformningen av politiken har förändrats väldigt mycket genom åren. […]

Orientering: EU:s jordbrukspolitik Läs mer »