internet

En ”avstängningsknapp” för staten

Internet – liksom tryckpressen innan den – är inte orsaken till förändringarna i samhället, utan enbart fordonet genom vilket fria sinnen kan utforska alternativen till de inhumana, destruktiva, ineffektiva, anti-livsimplikationerna som institutionerna inte kan separera sig ifrån. Frågan vi ställs inför är om livet tillhör de levande, eller till de sedan länge vördade systemen som insisterar på att de har auktoritet att kontrollera och förstöra liv för att uppnå organisationella intressen.

En ”avstängningsknapp” för staten Läs mer »