Att motstå det dödliga viruset

För alla de kreativa, livsuppehållande, fördelar som har uppstått inom civilisationer finns det interna krafter som motsätter sig sådana fördelaktiga intressen. Dessa destruktiva influenser kan jämföras med ett virus som, om det tillåts härja fritt på grund av ouppmärksamhet, kan metastasera och övermanna immunförsvaret. Detta virus är institutionalism, eller omformandet av organisatoriska system från händiga verktyg, till deras egen orsak till att vara.

Att motstå det dödliga viruset Läs mer »