Fantasier om förmögenhetsfördelning

Konsumtionsvaror gynnar i stort sett endast en person åt gången. En person gynnas av de fördelar som en viss skjorta kan ge under tiden den bärs. Kapitalvaror ger fördelar till en stor mängd konsumenter på samma gång. Vad är då orsaken till den marxistiska fixeringen vid det statliga ägandet av elbolaget när dess kunder har el? Mises konstaterar att en kund inte behöver äga anläggningen för att ha elektricitet.

Fantasier om förmögenhetsfördelning Läs mer »