Idéer

Slaget om idéer

Ett samhälle som väljer mellan kapitalism eller socialism väljer inte mellan två samhällssystem; det väljer mellan samhälleligt samarbete eller samhällets upplösning […] Alla bär upp en del av samhället på sina axlar. Ingen får sitt ansvar avlastat av andra, och ingen kan hitta en trygg väg för sig själv om hela samhället är på väg mot förstörelse. Därför måste alla, för sitt eget bästa, kraftfullt kasta sig in i den intellektuella kampen.

Slaget om idéer Läs mer »