Husbyggnadspriser visar inflationen bättre än KPI

Den klassiska definitionen av inflation är ökning av penningmängden. Denna graf är en sammanställning av tre serier statistik från Statistiska Centralbyrån. I grafen syns att KPI och penningmängden följer varandra […]

Husbyggnadspriser visar inflationen bättre än KPI Läs mer »