humanism

Humanistens giljotin

Om all medveten skada som gjorts av kriminella skulle summeras, skulle antalet mord, den totala omfattningen av skada och förlust, vara negligerbar jämfört med summan av all död och förödelse som mänskligheten har åsamkat sig själv. Det är därför uppenbart att under perioder när miljontals blir dödade, när tortyr praktiseras, svält påtvingas, och förtryck blir policy, som nu är fallet i större delen av världen, och som det ofta har varit historiskt, måste det ske på befallning av en mängd goda människor.

Humanistens giljotin Läs mer »