Vladimir Iljitj & gammelmedia

Bråkandet om Gina Dirawi är det senaste lite större exemplet på en som det verkar ständigt pågående debatt om ”vänster”-vridning av stats-media. Den pågår alltid parallellt med debatten om huruvida […]

Vladimir Iljitj & gammelmedia Läs mer »