Fullpackat med värdegrund – Jonny Landers program för skolan!

Politik är att tycka; att tycka rätt och fint. Dessa saker tycker Jonny Lander är ypperliga kvaliteter i det politiska spelet. Känslorna blir starka när skolfrågor kommer på tal. Som […]

Fullpackat med värdegrund – Jonny Landers program för skolan! Läs mer »