Fredligt samförstånd

De fattiga i det privatiserade rättsamhället

I slutändan så blir vinstintresset den drivande faktorn i ett säkert samhälle. Poliser idag har inga större incitament att hålla ett fattigt område fritt från kriminalitet, och fångade brottslingar blir dessutom en stor kostnad för samhället. Dessutom så innebär lagföringar idag att poliserna inte kan bevaka områden hur de vill, och att det därför är väldigt resurskrävande för dagens poliser att skydda områden med hög kriminalitet.

De fattiga i det privatiserade rättsamhället Läs mer »

Hur säljer vi och försvarar vår produkt?

Om vi ser frihet som en produkt som jag väljer att kalla fredligt samförstånd hur ser marknadsläget då ut idag? Jo vi tycker att vi sitter med världens bästa produkt men är frustrerade över att ingen köper den? Hur långlivad tror ni en VD på ett privat bolag blir om han en dag säger till styrelsen att det finns inget fel på vår produkt, den är perfekt, men det är ingen som vill köpa den för alla är så dumma så de inte förstår det underbara med vår produkt. Den VD:n skulle nog inte bli så långlivad.

Hur säljer vi och försvarar vår produkt? Läs mer »

De utslagna

Innan jag ger mig på att förklara detta så vill jag klargöra två saker. Stöld(skatt) kommer alltid att vara fel oavsett om det används till något syfte som den demokratiska majoriteten för tillfället anser är beundransvärt och en ”god handling”. Alltså går principen om att jag äger mig själv och har en absolut rätt till mig själv, det jag producerar och min egendom före diverse nobla syfte som att rädda världen och solidaritet.

De utslagna Läs mer »

En solnedgång för staten

Vi lär oss att våld och mobbning och hot är fel, omoraliskt, och bara gör det problem du försöker lösa värre. Det är denna regel vi lär oss som barn, och det är en bra regel: sammanhängande, logisk, empirisk. Men sedan, när vi blir äldre, om vi har mod nog att inse det, ser vi att det inte alls är på detta sätt som det vuxna samhället fungerar.

En solnedgång för staten Läs mer »

Om fri invandring och påtvingad integration

I relation till ett givet område som folk immigrerar till är det inte analyserat vem, om någon, som äger (kontrollerar) detta område. Faktum är att för att kunna göra ovanstående argument applicerbart, är det – implicit – antaget att området i fråga är utan ägare, och att immigranterna beträder ett orört område (öppen gräns). Uppenbarligen kan detta inte lägre antas.

Om fri invandring och påtvingad integration Läs mer »