Hur staterna förhåller sig till varandra

Ur: Anatomy of the State. Eftersom jordens yta är uppdelad mellan olika stater måste en stor del av en stats tid och energi användas åt mellanstatliga relationer. En stat har […]

Hur staterna förhåller sig till varandra Läs mer »