Fluroid i vårt dricksvatten

Daniel Risberg skriver idag bra och tankeväckande om fluroidet i vårt dricksvatten. Han ställer den relevanta frågan varför ska vi tvingas att dricka det?

Fluroid i vårt dricksvatten Läs mer »