Det viktiga är att du röstar

De senaste åren har jag ansträngt mig för att fylla igen de kunskapsluckor skolsystemet lämnade efter sig. Det är så mycket som de många historielektionerna glömde upplysa om. Mitt intryck […]

Det viktiga är att du röstar Läs mer »