Att försvara det oförsvarbara: Kärnkraft

Tillåt alla energikällor, olja, kol, kärnkraft, vind, solkraft, vattenkraft, etc. att konkurrera med varandra, utan fara för att någon blir politiskt favoriserad.

Att försvara det oförsvarbara: Kärnkraft Läs mer »