En ekonomisk och sociologisk analys av beskattning