Sanning och tillämpbarhet

Jag skrev tidigare en artikel i vilken bemärkelse ekonomisk vetenskap är empirisk. För att ytterligare förklara detta vill jag visa på skillnaden mellan att en ekonomisk teori är sann och […]

Sanning och tillämpbarhet Läs mer »