Ekonomisk terminologi: Umlaufsmittel

Jag nämnde i ett tidigare inlägg hur Mises myntade ett nytt ord i sin banbrytande studie i monetär teori. I originalet kallar han det ”Umlaufsmittel”, ordagrant ”cirkulationsmedel”, vilket på engelska […]

Ekonomisk terminologi: Umlaufsmittel Läs mer »