Ekonomisk Politik (bok)

Femte föreläsningen: Utlandsinvesteringar

Om jag säger att utlandsinvesteringar var 1800-talets största historiska händelse, måste ni tänka på alla de saker som inte kunde ha kommit till om det inte hade funnits utlandsinvesteringar. Alla järn­vägar, hamnar, fabriker och gruvor i Asien, och Suezkanalen, och mycket annat på västra halvklotet skulle inte ha byggts, om det inte hade funnits utlandsinvesteringar.

Femte föreläsningen: Utlandsinvesteringar Läs mer »

Fjärde föreläsningen: Inflation

Om tillgången på kaviar vore lika riklig som tillgången på potatis, då skulle priset på kaviar – det vill säga bytesförhållandet mellan kaviar och pengar eller mellan kaviar och andra varor – ändras avsevärt. I så fall skulle man kunna få kaviar med mycket mindre uppoffring än vad som behövs idag. Och likadant är det med penningmängden: om den ökar, minskas pengarnas köpkraft, och den mängd varor man kan erhålla för en sådan penningenhet minskar också.

Fjärde föreläsningen: Inflation Läs mer »

Tredje föreläsningen: Interventionism

Det har sagts att under nuvarande förhållanden har vi inte någon fri marknadsekonomi. Under nuvarande förhållanden har vi något som kallas ”blandekonomi”. Och som bevis på denna ”bland­ekonomi” pekar man på de många företag som drivs och ägs av staten. Ekonomin är blandad, säger man, eftersom det i många länder finns vissa institutioner – exempelvis telefon, telegraf och järnvägar – som ägs och drivs av staten.

Tredje föreläsningen: Interventionism Läs mer »

Första föreläsningen: Kapitalism

Människor använder ofta beskrivande uttryck som är helt vilseledande. När de talar om moderna industriledare och storföretagare kallar de t.ex. en man för ”chokladkung” eller ”bomullskung” eller ”bilkung”. Att de uttrycker sig på det sättet innebär att de praktiskt taget inte ser någon skillnad mellan moderna industriledare och äldre tiders feodala kungar, hertigar eller länsherrar. Men skillnaden är i själva verket mycket stor, för en chokladkung härskar inte alls, han tjänar.

Första föreläsningen: Kapitalism Läs mer »