Domenic

Frige Domenic

Journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad sedan den 23 september 2001. Det har skrivits flera spaltmeter om Dawit i princip alla medier och ett flertal stora manifestationer har ägt rum.

Frige Domenic Läs mer »