Carl Menger

Wicksell om Menger

Efter Carl Mengers bortgång år 1921 författade den svenske nationalekonomen Knut Wicksell en dödsruna över honom som vi här publicerar. Den innehåller en intressant syn på den österrikiska ekonomiska teorin från en tid då den låg i den akademiska och praktiska mittfåran.

Wicksell om Menger Läs mer »

Var marknaden kommer ifrån…?

Här finns ett uppenbart problem i Mengers och Mises teorier om pengar. Om vi nu inte antar att Hayek och Smith har rätt, men i så fall beror allting på slumpen och då spelar det teoretiskt sett ingen roll huruvida vi kommit på just den slags pengar och den slags marknad vi har idag eller om vi kommit att snubbla över något annat. För det finns egentligen inget sätt att säga vilket som är bättre – utöver att det är det ”bästa” (mest överlevande) som vi råkat snubbla över. Det är knappast ett teoretiskt gångbart argument.

Var marknaden kommer ifrån…? Läs mer »