budord

De tio demokratiska budorden

Den demokratiska processen fortskrider! Moderniteten kräver ofta att traditionella, framstegsfientliga idéer uppdateras för att kunna omsluta demokratiska värderingar. De gamla budorden var stela, alltför svepande och har förlorat sin relevans i modernitetens tidsålder. För att spara tid och statliga utredningar har […]

De tio demokratiska budorden Läs mer »