Böhm-Bawerk

Hayek om Mises

För er som inte orkar läsa igenom Hülsmanns biografi om Ludwig von Mises Mises: The Last Knigth of Liberalism så finns även Ludwig von Mises mer komprimerade memoarer här i

Hayek om Mises Läs mer »

Ägandets irrationella natur

Man har påvisat att det finns en tydlig tendens till att personers betalningsvilja är mindre än deras acceptans för betalning, det vill säga att man kräver högre betalning för att sälja en vara man äger än den betalning man är villig att erlägga för att köpa samma vara. Detta anses vara en uppenbar kontradiktion som är problematisk för att den inte kan förklaras inom den moderna nationalekonomins teoretiska ramverk.

Ägandets irrationella natur Läs mer »

En kritik av Böhm-Bawerks tidspreferensteori

Av samma anledning som att “en fågel i handen är värd två i skogen”, är nutida varor värda mer än identiska varor i en oviss framtid. Nutida varor är mer värda än framtida varor, inte på grund av någon psykologisk faktor eller personlig värdering hos specifika personer vid specifika tidpunkter och platser, utan helt enkelt eftersom nutida varor är tillgängliga här och nu vilket framtida varor inte är. Således är ränta en praxeologisk konsekvens av människans tidsupplevelse.

En kritik av Böhm-Bawerks tidspreferensteori Läs mer »