Att försvara det oförsvarbara: Högpresteraren

Om arbetaren inte ”tar andras arbete” (eftersom det finns en oändlig mängd arbete att utföra), vad får hans insatser då för effekt? Effekten blir förstås att hans ihärdiga och effektiva arbete ökar produktionen.

Att försvara det oförsvarbara: Högpresteraren Läs mer »