anarkokapitalism

Det politiska giftet

I höstas fick jag fyra bra följdfrågor per mail av en person som hade lyssnat på ett föredrag jag hållit. Här följer frågorna med mina svar.

1. Varför är du emot vår nuvarande parlamentariska demokrati?

Jag är motståndare till våldsbaserat tvång. Alla statsskick är i slutändan byggda på våld, hot och konfiskering. Eller som Mao förklarade: “All politisk makt kommer ur pipan av ett vapen.”

 

Det politiska giftet Läs mer »

Vem är Murray Rothbard?

Murray N. Rothbard, en forskare av extraordinär spännvid, gjorde stora bidrag till ekonomi, historia, politisk filosofi, och juridisk teori. Han utvecklade och utökade Ludwig von Mises Österrikiska ekonomi, och deltog i hans seminarier under många år. Han etablerade sig själv som den huvudsakliga Österrikiska teoretikern under den andra halvan av 1900-talet och applicerade Österrikisk analys på historiska ämnen såsom den stora depressionen 1929 och det amerikanska bankväsendets historia.

Vem är Murray Rothbard? Läs mer »