Starkt försvar av privat egendom löser resursknapphet

Reursknapphet existerar i många former och är det som den ekonomiska vetenskapen främst handlar om. Om resurser inte var knappa skulle det inte finnas något behov av att ekonomisera (hushålla). Alla resurser […]

Starkt försvar av privat egendom löser resursknapphet Läs mer »